Reference

Reference

Zde je opravdu jen pár zakázek z naších počátků, zakázek je mnoho a tak by byl seznam za těch mnoho let mnoho delší  …

Stáčecí plocha Rakovník
Výstavba stáčecí plochy ropných produktů
Zadavatel: OTEPS s.r.o

Valeo Rakovník
Rekonstrukce
Zadavatel: Valeo autoklimatizace s.r.o

Rakovník, Praha
Rekonstrukce bytových jader
Zadavatel: soukromé osoby

Zámkové dlažby
Výstavba
Zadavatel: MěÚ Rakovník, ÚMK Rakovník, soukromé osoby

VÚ Rakovník
žulová zádlažba
Zadavatel: VÚ Litoměřice

RD Lišany
Zámková dlažba dvora
Zadavatel: soukromá osoba

ATÚ Lubná
Tel. ústředna ČT
Zadavatel: Telecom a.s.

Český Telecom, Ottova ul. Rakovník
Sanace, opravy
Zadavatel: Český Telecom a.s.

TKB Nové Strašecí
Stavební úpravy
Zadavatel: Český Telecom a.s.

Kaple sv. Jana Nepomuckého
Oprava fasády
Zadavatel: OÚ Rakovník

Městské hradby
Opravy zdiva
Zadavatel: MěÚ Rakovník

Městské hřbitovy
Oprava hradeb a bran
Zadavatel: MěÚ a ÚMK Rakovník

Školní jídelna Husovo nám. Rakovník
Sanace a oprava krovu
Zadavatel: MěÚ Rakovník

1.ZŠ Rakovník
Zřízení úklidových prostor
Zadavatel: MěÚ Rakovník

DDM Rakovník
Parket, soc. zařízení
Zadavatel: MěÚ Rakovník

Sokolovna Rakovník
Opravy a úpravy
Zadavatel: TJ Lokomotiva Rakovník

TJ HC Rakovník
Opravy soc. zařízení
Zadavatel: TJ HC Rakovník
Chlum Haná
Adaptace na ubytovací prostory
Zadavatel: MěÚ Rakovník

Plavecký bazén Rakovník
Opravy a úprav prostor
Zadavatel: ÚMK Rakovník

Urnový háj v Rakovníku
Terénní schodiště
Zadavatel: MěÚ Rakovník

Sídliště Bendovka
Rekonstrukce schodiště
Zadavatel: ÚMK Rakovník

Sídliště Pod nemocnicí
Rekonstrukce schodiště
Zadavatel: MěÚ Rakovník

Městské komunikace
Opravy šachet a vpustí
Zadavatel: ÚMK Rakovník

Prodejna hraček
Rekonstrukce prodejních prostor
Zadavatel: M.Němec

Emílovna Branov 94
Rekonstrukce dvojhájenky
Zadavatel: LČR Hradec Králové

Chemopetrol Litvínov
Zateplovací fasáda
Zadavatel: Energie Kladno a.s.

Autoservis Pergl-Mayer Kněževes
Betonování, zpevnění ploch, rekonstrukce objektu
Zadavatel: Autoservis Pergl-Mayer

Tuchlovice
Výstavba soc. zařízení
Zadavatel: Energie Kladno a.s.

RD Lubná
Rekonstrukce RD
Zadavatel: soukromá osoba

Rakovník, Praha
Půdní vestavby
Zadavatel: soukromé osoby

Rakovník, Praha
Koupelny pro tělesně postižené
Zadavatel: soukromé osob

Výstavba garáží
Opěrné zdi, zpevněné plochy
Zadavatel: soukromá osoba

Lubná
Oplocení, výstavba cesty, terénní úpravy
Zadavatel: soukromá osoba

Rakovník, Nové Strašecí, Kladno, Praha
Zateplovací fasády
Zadavatel: soukromé osoby

Objekty v okrese Rakovník
Fasády objektů
Zadavatel: soukromé osoby

RD Krupá
Rekonstrukce
Zadavatel: soukromá osob